Lynxlab
Image default
Business / Business Services

Cassatieadvocaat – In cassatie gaan: een bijzonder proces

In cassatie gaan: een bijzonder proces

In cassatie gaan is een bijzonder proces bij de hoogste rechterlijke macht van Nederland. Omdat dit proces lastig is en er weinig expertise onder advocaten is, is het ten alle tijden belangrijk dat u een cassatieadvocaat in dienst neemt voor de cassatie. Een cassatieadvocaat weet namelijk alle ins and outs over cassaties en weet welke procedures u moet volgen. ‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan ban het land tegen een rechtspraak van een lagere rechter. De Hoge Raad houdt enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf.

In cassatie gaan: de procedure

Nadat u bent veroordeeld door een lagere rechter heeft u twee weken om cassatie in te stellen. Dit kunt u in principe zelf doen maar het is ten zeerste aangeraden een cassatieadvocaat de procedure in te laten stellen, er zitten namelijk diverse formaliteiten aan verbonden. Wanneer cassatie is ingesteld worden de stukken van uw zaak naar de Hoge Raad gestuurd. De Hoge Raad ontvangt de stukken op de strafgriffie (meestal binnen vier maanden) en stuurt u een schriftelijke mededeling: de aanzegging. De aanzegging moet persoonlijk aan u worden betekend. Vanaf het moment dat de aanzegging aan u is betekend, gaat er een termijn van zestig dagen lopen waarbinnen een cassatieschriftuur moet worden ingediend. U kunt dit niet zelf doen; de wet schrijft voor dat alleen een advocaat namens u een cassatieschriftuur kan indienen.  Een cassatieschriftuur is een schriftelijk stuk met daarin de klachten tegen de veroordeling: de zogeheten cassatiemiddelen. Na deze zestig dagen krijgt u de datum van de uitspraak, het is niet nodig om hier bij aanwezig te zijn.

Let op: bij cassatie gaat het vooral om juridische gebreken en misslagen in het veroordelend arrest. Voor hernieuwd onderzoek naar de feiten is in de cassatieprocedure geen ruimte. Omdat dit een bijzondere procedure is, is er onder advocaten weinig specialisme onder. Dat is de reden om een cassatieadvocaat in strafrecht in te huren.

http://www.cassatie-advocaat.nl/

Related Posts

Een compleet nieuw interieur bij TD interieurbouw

Voipzeker

Maak een verloving onvergetelijk met de juiste verlovingsring