Lynxlab
Image default
Business / Business Services

Wanneer re-integratie tweede spoor?

Re-integratie 2e spoor bij ADXpert wordt in gang gezet als re-integratie naar de werkvloer door wat voor reden dan ook niet meer mogelijk is. Dit kan zijn doordat het soort werk waarvoor de werknemer nog wel geschikt is niet bestaat bij zijn huidige werkgever, of omdat de omstandigheden zodanig zijn dat een succesvolle terugkeer niet te verwachten is. De werknemer zal dan moeten gaan uitkijken naar een andere werkgever, ook wel re-integratie tweede spoor of outplacement genoemd. Heeft u een werknemer waarvoor passend werk gevonden dient te worden buiten uw eigen organisatie? Het re-integratiebureau Adxpert kan u hierbij goed van dienst zijn.

Re-integratie tweede spoor traject starten bij Adxpert

Indien de werknemer een re-integratie tweede spoor traject start bij Adxpert zullen zij eerst in kaart brengen wat de capaciteiten van de werknemer zijn en welk werk daar het beste bij past. Ook al wil een werknemer liever bij zijn huidige werkgever blijven, hij moet zich wel realiseren dat dit niet mogelijk is en een re-integratie tweede spoor alleen succesvol kan zijn als de werknemer een positieve houding aanneemt. Van de werknemer wordt dus verwacht dat hij een actieve houding aanneemt maar ook van het re-integratiebureau wordt een pragmatische en doelgerichte aanpak verwacht. Bij Adxpert weten zij dit als geen ander. Bij hun ligt de focus op het vinden van ander werk en/of werkervaringsplek. Ook bieden zij multidisciplinaire ondersteuning gedurende het gehele traject door een arbeidsdeskundige, psycholoog en een coach. Kortom, zij zullen er alles aan doen om passend werk te vinden voor uw werknemer. U wordt gedurende het hele proces op de hoogte gehouden van de vorderingen.  

Verschillende modules re-integratie tweede spoor

Bij Adxpert wordt gewerkt met drie basismodules als een re-integratie tweede spoor traject wordt opgestart. Het betreft de volgende modules:

Intake- en trajectplan: hierbij vindt een intakegesprek plaats, worden er loopbaantesten afgenomen, een trajectplan opgesteld en volgt een adviesgesprek met de werkgever.

Tweede spoortraject: hier wordt direct gestart met solliciteren, wordt er gebruik gemaakt van maatwerk-vacaturedatabases en worden er sollicitatie- en computertrainingen gevolgd.

UW-procedure tweede spoor: in deze module wordt onder andere de WIA-aanvraag verzorgd en wordt de medewerker begeleid naar de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige.

Kortom, Adxpert zal er alles aan doen om het re-integratie tweede spoor traject te laten slagen en dit alles ook nog eens voor uiterst redelijke prijzen.

Related Posts

Taffe industriële tafels op maat industriele tafel industriele eettafel industriele tafels

Handverlichting en spotlight in een!

Biotech distributor