Lynxlab
Image default
Business / Business Services

Zoekt u een advocaat omgeving Veenendaal?

Het maakt voor Vallei Advocaten niet uit of u als onderhoudsgerechtigde of als onderhoudsplichtige een advocaat nabij Veenendaal zoekt. Ze zijn gespecialiseerd voor familierecht en kunnen u zeker helpen. Ze hebben allen de nodige juridische kennis opgedaan op gebieden als huwelijks-, gezins- en kinderrecht, internationaal privaatrecht op het gebied van familierecht of geregistreerd partnerschap.

Advocaat Veenendaal als het huwelijk strandt

Een echtscheidingsadvocaat in Veenendaal opzoeken als het huwelijk is gestrand is een optie. Het huwelijk speelt immers een bijzonder belangrijke rol in het familierecht. Tenzij anders bepaald in een huwelijkscontract, bijvoorbeeld, woont een echtpaar in het huwelijksvermogensstelsel van de joint venture. Daarna blijven de bezittingen die elke echtgenoot ten tijde van het huwelijk al had, ook na het huwelijk gescheiden. Indien echter, bijvoorbeeld, de inboedel gezamenlijk wordt verworven of een gezamenlijke rekening wordt geopend tijdens het huwelijk, hebben beide echtgenoten ook het eigendomsrecht of het recht erover te beschikken.

Scheiden? Neem een advocaat in de arm

Als het huwelijk echter mislukt is, gaat het familierecht in eerste instantie uit van een scheiding van de echtgenoten voor ten minste één jaar. Gedurende deze periode kan de echtgeno(o)t(e) die door het huwelijk benadeeld wordt, alimentatie eisen als hij of zij bijvoorbeeld geen eigen inkomen heeft door de opvoeding van kinderen. Het onderhoud is gebaseerd op de huwelijkse levensomstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden is een echtscheiding echter ook mogelijk voor het einde van het jaar, namelijk als het voor een van de echtgenoten onredelijk zou zijn om het huwelijk te handhaven. Huiselijk geweld is hier een voorbeeld van. De aanspraak op alimentatie eindigt met de echtscheiding van de echtgenoten. Het onderhoud van de echtgeno(o)t(e) kan worden geëist als de gescheiden persoon bijvoorbeeld kleine kinderen opvoedt en daardoor niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien of te ziek is om te werken. De gevolgen van een echtscheiding kunnen worden geregeld in een zogenaamde echtscheidingsovereenkomst.

Echtscheiding met kinderen

Als er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, moeten er na de echtscheiding regels worden opgesteld met betrekking tot alimentatie. In het familierecht moet bij de berekening van alimentatiebetalingen altijd rekening worden gehouden met de zogenaamde aftrekbaarheid van de schuldenaar. Dit is het minimumbedrag dat voor zijn eigen levensonderhoud moet blijven bestaan.

Contact

Heeft u een juridisch probleem en bent u op zoek naar een advocaat in de regio Veenendaal? Een die uitgebreid advies kan geven over alle vragen met betrekking tot het familierecht? Bij Vallei Advocaten vindt u gemakkelijk de juiste professional voor uw juridisch probleem.

Related Posts

Dankzij het ICT bedrijf van Veenendaal, ben ik altijd bereikbaar!

Schilder in Nijmegen

Slotenwacht voor slotproblemen